Ghanzi DRCB

Dutch Reformed Church Botswana

Text of :: 01 Nov 2015

Title:
1 tot 7 Nov

Description:
Jesus en die waarheid is meer as my interpretasie van die Bybel.