Ghanzi DRCB

Dutch Reformed Church Botswana

Text of :: 04 Jan 2015

Title:
''n Lewe in God

Description:
Paulus bemoedig ons met die lewe wat ons deur Jesus by God gekry het.