Ghanzi DRCB

Dutch Reformed Church Botswana

Text of :: 08 Nov 2015

Title:
8 tot 13 November

Description:
Die woorde van die Onse Vader maak werelde oop vir gewone mense by God