Ghanzi DRCB

Dutch Reformed Church Botswana

Text of :: 18 Jan 2015

Title:
Efesiers 1: Om God te ken

Description:
Paulus bid dat gelowiges God sal ken. Dit is veel meer as kopkennis.