Ghanzi DRCB

Dutch Reformed Church Botswana

Text of :: 08 May 2016

Title:
8 tot 14 Mei

Description:
Skeinheiligheid is die wortel van ongeloof en kragteloosheid in die kerk